mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Zapuščene živali

Občina Lukovica je na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali  na območju občine Lukovica (Ur. list RS, št. 36/2016 z dne 10.5.2016) podelila koncesijo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali koncesionarju: Meli center Repče, trgovina in storitve d.o.o., Repče 10, 8210 Trebnje. Koncesija je z dnem 1.7.2016 podeljena za dobo desetih let.

 

Dejavnost javne službe obsega:

-        sprejem prijav o zapuščenih živalih,

-        zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,

-        zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,

-        skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,

-        skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,

-        druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

 

Dežurna številka zavetišča, na kateri lahko najditelj zapuščene živali najdbo prijavi, je: 031 331 336.

 

zapuscene_zivali

(foto: Meli center Repče)

 

 


 

Zapuščene živali

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar