mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Občinska uprava

Njeno notranjo organizacijo in delovno področje določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sistemizacijo delovnih mest določi župan. V Občini Lukovica je občinska uprava organizirana kot enovit organ (nima notranjih organizacijskih enot).

Odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih na prvi stopnji v upravnih stvareh (gre za konkretne pravne akte oziroma upravne odločbe). Te akte izdaja direktor občinske uprave, ki lahko za to pooblasti tudi druge delavce, če izpolnjujejo zakonske pogoje za takšno odločanje. Na drugi stopnji (odločanje o pritožbah) odloča župan.

Ena pomembnejših nalog občinske uprave je tudi strokovna in administrativna pomoč vsem drugim organom, to je delovnim telesom občinskega sveta, župana ter drugim. Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan. Direktor neposredno vodi delo občinske uprave in pooblašča posamezne delavce iz občinske uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem upravnih postopkov.

 SODELAVCI OBČINSKE UPRAVE

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Stojan Majdič
Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 302
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

TAJNIŠTVO
POSLOVNA SEKRETARKA

Špela Kralj

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 300

telefaks: (01) 72 96 313

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Nina Kodrin
Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 312
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA FINANCE IN PRORAČUN

Lea Berk
Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 309
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

REFERENTKA ZA FINANCE

Ema Božič
Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 308
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Katka Bohinc
Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 318

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

mag. Rok Penec

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 316

e.pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

SVETOVALKA ZA JAVNA NAROČILA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Jasna Sovinšek

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01)72 96 316

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Primož Dežman

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 311
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Tatjana Suhadolc

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 314

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

SVETOVALKA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Vanja Pograjc

Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 314

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VIŠJA SVETOVALKA ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Mojca Cerar
Stari trg 1, 1225 Lukovica

tel. št.: (01) 72 96 310

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VOZNIKI KOMBIJEV

Marko Vrankar, Janez Križman, Pavel Jošar, Branko Zaberložnik

 

REŽIJSKI OBRAT

Jože Urankar, Tomaž Jemec, Marjan Lavrič, Franci Končar, Robert Capuder, Andrej Pavlič, Petra Škrabl-Kores, Boštjan Oštir

 

SKRBNIK ČISTILNE NAPRAVE

Tomaž Korošec

 


Občinska uprava

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar