mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Trkamo na vrata dediščine

Trkamo na vrata dediščine je projekt, ki že nekaj let povezuje turistično ponudbo dediščine območja občin od Kamnika do Šmartnega pri Litiji in v nekaterih primerih tudi širše v zaokroženo območje.

Projekt pomeni nadaljevanje aktivnosti projekta »Po poteh dediščine na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja«, ki sega v leto 1999. Takrat so se začele občine vzhodno od Ljubljane na pobudo Centra za razvoj Litija prvič povezovati. Medtem so se občine iz omenjenega območja povezale tudi v Razvojno partnerstvo središča Slovenije z namenom skupnega pridobivanja evropskih sredstev. Projekt Trkamo na vrata dediščine tako predstavlja prve konkretne rezultate tega povezovanja.

Nosilka projekta Trkamo na vrata dediščine, ki se bo izvajal med leti 2007 in 2009, je Občina Dol pri Ljubljani. Projekt je bil odobren na Prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. K projektu so se kot partnerji pridružile občine: Kamnik, Komenda, Lukovica, Trzin, Domžale, Moravče, Litija in Šmartno pri Litiji.

Projekt oz. operacija obsega tri faze:

Priprava dopolnilne infrastrukture za točke dediščine,

Razvoj točk dediščine,

Izvedba podpornih storitev za turistični razvoj celotnega območja.

Priprava dopolnilne infrastrukture za točke dediščine

V prvi fazi projekta so bila za posamezne občine nabavljena igrišča za otroke ter počivališča, ki bodo nameščena ob posameznih točkah dediščine oziroma ob poti med njimi. Na ta način bodo občine pridobile pomembno opremo za ureditev sprehajalnih poti in kolesarskih poti. Za sodelovanje v tej fazi se niso odločile vse občine. Izmed sodelujočih občin pa bodo posamezne občine pridobile kot sledi:
- Kamnik: 6 počivališč ter eno igrišče za otroke;
- Domžale: 7 počivališč ter eno igrišče za otroke;
- Litija: 1 počivališče in 1 igrišče
- Komenda, Lukovica in Dol pri Ljubljani: po 1 igrišče.
Prvo izmed igrišč bo postavljeno septembra 2008 v Kamniku ob Kamniški Bistrici. Za nabavo igrišč je bilo izbrano podjetje Lesnina iz Ljubljane, za nabavo počivališč pa Mizarstvo Kos iz Velike Preske.

Razvoj točk dediščine

Namen aktivnosti druge faze projekta z naslovom »Razvoj točk dediščine« je nadgradnja že oblikovane mreže točk dediščine z naborom dodatnih točk naravne in kulturne dediščine ter razvojem podpornih storitev (gostinske in nočitvene kapacitete) in dodatne turistične ponudbe (povezava, nadgradnja, navezava na obstoječe tematske in rekreacijske poti, vodni izviri, energetske točke, tehnična dediščina, ostala neevidentirana naravna, kulturna, zgodovinska in etnološka dediščina). V tem okviru se je turistični produkt Trkamo na vrata dediščine nadgradil z blagovno znamko Srce Slovenije.

Obstoječi ponudbi smo dodali novih 20 točk dediščine in 3 večja zaokrožena območja dediščine – Kamniška Bistrica, Oglarska dežela, Velika planina. Pospeševali smo tudi promocijo mreže. K projektu smo dodali prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo s poudarkom na kulinaričnih posebnostih območja. Poleg tega smo podprli obstoječe prireditve ter se povezali z ARPT Kamnik pri organizaciji Srednjeveških dni – v tem okviru bomo razvijali koncept inovativnosti prireditev. Razvijali bomo 15 novih turističnih programov z namigi za izlete in počitnice. Hkrati smo izdali obsežnejšo publikacijo s kulturnimi in naravnimi potenciali Kamniške Bistrice kot primera posameznih zaokroženih območij dediščine ter izdelali letake za posamezne točke dediščine v angleškem jeziku. Poleg tega bomo pripravili tudi vsebine za table, ki označujejo tematsko mrežo tudi na samem terenu. Za izvedbo faze je bil izbran Center za razvoj Litija, faza se še vedno izvaja (do septembra 2009).

Izvedba podpornih storitev za turistični razvoj celotnega območja

V okviru tretje faze z naslovom »Izvedba podpornih storitev za turistični razvoj celotnega območja« smo s posamezniki razvijali ponudbo točk dediščine ter pripravili vsebine in natisnili dvojezično brošuro s predstavitvijo zaokroženega turističnega območja. Delavnice so bile informativno-izobraževalnega značaja in so bile na voljo celotni zainteresirani javnosti. Potekale so individualno na terenu. Udeleženci so pridobili poglobljena znanja na zgoraj navedenih področjih.

Tekom razvoja in dela na tem turističnem produktu, je bilo ugotovljeno, da je prerasel prvotno postavljene okvirje. Zato je bila sprejeta odločitev, da projekt Trkamo na vrata dediščine nadgradimo oz. umestimo pod novo blagovno znamko Srce Slovenije. Pri razvijanju tega produkta vlagamo veliko časa, energije in znanja prav v delo na terenu, vzpostavljanje mrež, izobraževanje, spoznavanje ljudi in medsebojno povezovanje glavnih akterjev.

Za izvedbo faze je bil izbran Center za razvoj Litija, izvedba faze se je ravnokar zaključila. Poleg Centra za razvoj Litija sodelujejo pri projektu tudi ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik, zadruga Jarina z.o.o., nosilci točk in lokalne skupnosti ter drugi strokovnjaki.


Dodatne informacije:
Občina Lukovica (www.lukovica.si): Katka Bohinc
Center za razvoj Litija (www.razvoj.si): Mija Bokal, Adela Ramovš


 

Trkamo na vrata dediščine

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar