mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Obnovljivi viri energije
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE LUKOVICA

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica je s strani Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) iz naslova Javnega razpisa za dodeljevanje finančnih spodbud občinam za izdelavo energetskih konceptov (Ur. list RS, št. 36/08) pridobila sredstva za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEK), in sicer na področju rabe energije in oskrbe z energijo, v smislu ugotovitve ukrepov, projektov in programov obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa, solarna energija, toplotne črpalke…).

V ta namen je župan g. Matej Kotnik ustanovil tudi Komisijo za izvajanje in spremljanje razvoja lokalne energetske zasnove na območju Občine Lukovica (v nadaljevanju: Komisija), ki jo sestavlja občinska uprava in člana Občinskega sveta Občine Lukovica, katere naloga je posredovanje mnenj in stališč ter predlogov županu in občinskemu svetu v predmetni zadevi.

Komisija je do sedaj pripravila LEK predvsem v smislu analize obstoječega stanja s SWOT analizo ter pripravila tudi predlog ukrepov. V nadaljevanju bo LEK izdelan do dokončnega dokumenta in posredovan v sprejem Občinskemu svetu Občine Lukovica. Sprejeti in potrjeni dokument s strani Občinskega sveta bo podlaga za pridobitev sredstev s strani MOP-a ter za izvedbene projekte tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za objekte v javni rabi ter gospodarske objekte.

Komisija poziva vse zainteresirane občane k aktivni vključitvi priprave LEK-a ter podajo predlogov in sugestij za izdelavo le-tega.

V LEK-u bo podan tudi predlog pilotskih naselij za oskrbo z lesno biomaso: Krašnja, Rafolče, Blagovica, Sp. Prapreče. Za navedena naselja bo izvedena anketa o interesu krajanov. Vsem občanom z izkazanim interesom o vključitvi njihovega naselja ali dela naselja, ki v tem odstavku ni omenjen, pa predlagamo da v ta namen pooblastijo svojega predstavnika, ki bo aktivno sodeloval pri projektu in le-to sporočilo občinski upravi.

Vpogled na gradivo, ki ga je do sedaj obravnavala Komisija je na voljo pri kontaktni osebi: Katka Bohinc, Občina Lukovica, Okolje in prostor, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici, 1225 Lukovica, v času uradnih ur: od 8.00 do 10.00 ure, telefon: 01/72-96-318.

Dodatne informacije v zvezi z učinkovito rabo in obnovljivimi viri energije lahko dobite tudi na povezavi www.aure.si ali v Energetsko svetovalni pisarni Ljubljana, telefon: 01/ 30-61-033, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na povezavi www.gi-zrmk/ensvet.htm.

Občinska uprava
Obnovljivi viri energije

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar