mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Zgodovina
cd_02_34_1cd_02_48_01cd_02_66_copycd_02_83_copyimage041kud_fran_maselj_podlimbrskipodezelske_zene

1/7Od prazgodovine je bil razvoj povezan s prometom. Arheologi so našli predmete iz halštatskega in latenskega obdobja, najpomembnejša pa so odkritja ostankov antične kulture.

V rimskem času je tod potekala glavna cesta Aquileia-Emona-Atrans-Celeia z utrjenima postojankama v okolici Lukovice (Ad Publicanos) in na Trojanah (Atrans).

Leta 1720 je izšel pomemben cesarski odlok o obnovi cestne povezave Trst-Dunaj preko Črnega grabna, kajti promet je vedno dajal utrip tej dolini - v mirnem obdobju je domačinom prinašal blagostanje, ob vojnah pa toliko večje gorje in dajatve. V drugi polovici 19. stol. je Črni graben ponovno izgubil nekdanjo veljavo, saj je bila zgrajena železnica Dunaj-Zidani most-Ljubljana, promet pa se je zopet povečal leta 1958 z izgradnjo današnje magistralne ceste Ljubljana-Celje. Skozi občino Lukovica bo potekala tudi avtocesta, ki bo močno posegla v naš naravni prostor, hkrati pa nadaljevala tradicijo prometnih povezav.

Po Črnem grabnu je od leta 1573 nekaj stoletij potoval tudi poštni promet med Ljubljano in Gradcem. Prvo redno peš pošto na Kranjskem je uvedel nadvojvoda Karel, regent Notranje Avstije. Vse te prometne in poštne povezave so narekovale graditev furmanskih domov, poštnih postaj, gostišč in prenočišč. Eno takih, gostišče Konšek na prelazu Trojane, se je ohranilo do danes. Zaradi skromnih možnosti za razvoj kmetijstva so ljudje iskali zaslužek v prevozništvu, domači obrti, trgovini, gostinstvu, industriji in podjetništvu.

 


 

Zgodovina

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar