mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Obvestila

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24.12.2016

Staremu letu kmalu bo kraj,

novo nihče ne ve, kaj nam obeta,

srečo želimo si, zdravje in mir,

da ob letu bi v srečo odeta

duša prepevala, veselja izvir.

 

Božič naj radosten Slavo prepeva,

v srcu dobrota naj milost odmeva,

da z dnevom naj vsakim bo srečen korak,

zmaga naj luč, ta vedno premaga naj mrak!

 

Vesel božič in srečno 2017 ter lepo praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti!

 

Občinski svet, občinska uprava in župan


Preberi več: Voščilo

 

06.12.2016

Občina Lukovica objavlja prosto delovno mesto višjega svetovalca za gospodarske javne službe.

Podrobnejši pogoji za zasedbo delovnega mesta in roki za prijavo.

 

29.11.2016

Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 17.11.2016 pod številko 3501-0117-36/2015 sprejel  SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA KAMNOLOM KOMPOLJE.

 

 Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

 


Preberi več: Obvestilo za javnost

   

17.11.2016

Občina Lukovica zbira podatke o dogodkih in prireditvah, ki bodo potekale v koledarskem letu 2017 za objavo v javnih medijih in drugih promocijskih publikacijah.

 

Občina Lukovica je ponovno pričela z zbiranjem podatkov o dogodkih in prireditvah, ki jih bodo zveze, društva, združenja in ostale neprofitne organizacije izvedle v prihajajočem koledarskem letu.

 

Podatki o prireditvi ali dogodku morajo za umestitev v koledar prireditev vsebovati vsaj naslednje podatke:

 

-        datum prireditve,

-        naziv prireditve,

-        lokacija (kraj) prireditve,

-        kratek opis prireditve (npr. kulturni program, družabno srečanje, sejem, športno tekmovanje,…),

-        podatek o organizatorju (naziv organizatorja, ime in priimek kontaktne osebe, telefonska številka, elektronski naslov, spletna stran).

 


Preberi več: KOLEDAR PRIREDITEV in DOGODKOV 2017

 

10.11.2016

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

 

ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo pokazali, da lahko  na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro in usklajeno sodelujemo.

 

Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkraten pojav, ampak je dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način sobivanja. Že samo zavedanje, da so migracije odsev časa, v katerem živimo, je ključen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si vseskozi prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih rešitev na evropski ravni, ki bi pripomogle k učinkovitemu obvladovanju migracij, ter solidarno prevzema del odgovornosti v okviru projekta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

 

Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar pa je dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati. Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo ves čas in da se bo njihovo število v prihodnje še povečevalo.

 


Preberi več: Begunska problematika

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar