mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Obvestila

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23.03.2016

Po lanskoletnem uspehu vrata ponovno odpira mednarodna poletna šola CREA.

 

Odprte so prijave na brezplačen desetdnevni program za študente, na katerem bodo udeleženci pridobili praktična znanja s področja podjetništva, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in oblikovanja ter priložnost, da razvijejo svoje start-up podjetje.

CREA je mednarodna mreža poletnih šol, ki se izvajajo v sedmih državah (poleg Slovenije še v Italiji, Nemčiji, Estoniji, Veliki Britaniji, Grčiji in na Nizozemskem) in povezuje pomembne institucije na področju izobraževanja na evropski ravni. Poletno šolo CREA 2016, ki bo med 19. in 29. julijem 2016 potekala v Ljubljani, organizirata Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI), prijave pa so možne do 17. maja 2016.

 


Preberi več: Bodi pameten. Razmišljaj zeleno. Bodi del poletne šole CREA 2016.

 

13.03.2016

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZV0-18, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tern

 

 JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kompolje

 

 GRADIVO

 


Preberi več: Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kompolje

 

13.03.2016

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tem

 

 JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center

 

 GRADIVO

 

 


Preberi več: Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L 1 Lukovica center

   

22.02.2016

 

 

Občina Lukovica vas kot nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« obvešča, da si lahko pridobite

pravico do uporabe

kolektivne blagovne in storitvene

znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.


Preberi več: Obvestilo

 

21.02.2016

Razvojni center Srca Slovenije je 15. februarja 2016 objavil Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarja in izpostavlja prepoznavnost tipičnih pridelkov in prehranskih izdelkov ter rokodelskih izdelkov iz območja destinacije SRCE SLOVENIJE. K sodelovanju vabijo tudi ponudnike iz naše občine. Več informacij o razpisu poiščite na spletni strani www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=2215


Preberi več: Objavljen je Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar