mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Seje občinskega sveta

Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2016

 


14. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 14. 12. 2016


Vabilo:

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 14. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 19. 10. 2016;

Potrditev Zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 23. 11. 2016;

Obravnava predloga zvišanja ekonomske cene v vrtcu Medo pri OŠ Janka Kersnika Brdo;

Obravnava in sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica – skrajšani postopek;

Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi gradbene cene na območju občine Lukovica za leto 2017;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


3. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 23. 11. 2016


Vabilo:

Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Ponovna obravnava predloga Odloka rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2016.13. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 19. 10. 2016

 

Vabilo:

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 29. 6. 2016;

Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2016;

Soglasje k imenovanju skupne predstavnice občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet OŠ Roje;

Obravnava in sprejem sklepa v zadevi vpisa pravice do zdrave pitne vode v ustavi;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.12. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 29. 6. 2016

 

Vabilo:

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih clanov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 8. 6. 2016;

Obravnava in sprejem sklepa o zvišanju ekonomske cene v Vrtcu Medo pri OŠ Janka Kersnika;

Obravnava predloga Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Lukovica;

Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov;

lmenovanje Komisije za nadzor nad uporabo znamke Zakladi »ČRNI GRABEN«;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.11. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 8. 6. 2016


Vabilo:

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 20. 4. 2016;

Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest v VVE Medo za šolsko leto 2016/2017;

Poročilo skupnega predstavnika v svetu zavoda Zdravstveni dom Domžale o delu zavoda;

Poročilo skupnega predstavnika v svetu zavoda OŠ Roje o delu zavoda;

Poročilo predstavnika Občine Lukovica v svetu zavoda Knjižnica Domžale o delu zavoda;

Obravnava sprememb in dopolnitve ureditvenega načrta območja L1 Lukovica center - 2. obravnava;

Obravnava Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 - 2. obravnava;

Zaključni račun Občine Lukovica za leto 2015;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.10. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 20. 4. 2016

 

Vabilo:

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 10. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 23. 3. 2016;

Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Lukovica za leto 2015;

Obravnava predloga spremembe cene za izvajanje storitve »Pomoč na domu«;

Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Trzin;

Obravnava cene storitev obveznih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja: obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;

Obravnava Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016 - skrajšani postopek;

Dopolnitve Načrta razpolaganja za leto 2016;

Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Lukovica - skrajšani postopek;

Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

9. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 23. 3. 2016

 

Vabilo:

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 10. 2. 2016;

Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči;

Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center - 1. obravnava;

Obravnava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kompolje - 1. obravnava;

Obravnava Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 - 1. obravnava;

Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne in storitvene znamke "Zakladi Črni graben" - skrajšani postopek;

Letni program športa Občine Lukovica za leto 2016;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.8. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 10. 2. 2016

 

Vabilo:

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;  

Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 21. 10. 2015;  

Potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 16. 12. 2015;  

Obravnava vprašanja cen odvoza blata iz greznic in MKČN na predlog Neodvisne liste »Za Črni Graben«;  

Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016 - skrajšani postopek;  

Obravnava dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2016 - skrajšani postopek;  

Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2016 - skrajšani postopek;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.


 

 

 

 


 

Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2015

 

 


 

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16. 12. 2015

 

Vabilo:

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Lukovica za leto 2015 - skrajšani postopek;

Obravnava dopolnitve Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2015;

Obravnava kandidatur sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 21. 10. 2015

 

Vabilo:

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 1. 7. 2015;

Potrditev Zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 26. 8. 2015;

Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči;

Obravnava predloga Odloka o rebalansu Občine Lukovica za leto 2015;

Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2016;

Obravnava dopolnitve Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2015;

Vprašanja in pobude clanov Občinskega sveta. 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 1. 7. 2015

 

Vabilo:

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta z dne 17. 06. 2015;

Obravnava in sprejem predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijski projekt Kanalizacija Spodnje Prapreče - novelacija;

Pooblastilo županu za sprejem dokumentov: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP);

Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči;

Poročilo o delovanju glasila Rokovnjač v preteklem mandatnem obdobju in predstavitev osnutka programske zasnove glasila v mandatnem obdobju 2015 - 2018;

Obravnava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje L7 Lukovica - 2. obravnava;

Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja L8 Lukovica - 2. obravnava;

Obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L7 Lukovica in za območje zazidalnega načrta L8 Lukovica - skrajšani postopek;

Obravnava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja turistične cone Drtijščica - 1. obravnava;

Obravnava in sprejem Pravilnika o uporabi dvorane v Kulturnem domu Janka Kersnika Lukovica in dvorane v Kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici - skrajšani postopek;

Pravilnik o subvencioniranju malih hišnih čistilnih naprav (MČN) - 2. obravnava;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.5. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 17. 6. 2015

 

Vabilo:

Vabilo na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika 4. redne seje sveta z dne 22. 4. 2015;

Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest v VVE Medo za šolsko leto 2015/2016;

Poročilo o razvojnem povezovanju v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije;

 

Sklep o sprejemu povezovanja Občine Lukovica v Razvojnem partnerstvu središča Slovenije;

 

Obravnava predloga o imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale;

Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Lukovica - SKRAJŠANI POSTOPEK;

Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Lukovica ob občinskem prazniku;

Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica - SKRAJŠANI POSTOPEK;

Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica - SKRAJŠANI POSTOPEK;

Obravnava Odloka o podelitvi koncesije za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje obcine Lukovica - 1. obravnava;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.4. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 22. 4. 2015

 

Vabilo:

Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 4. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta z dne 30. 3. 2015;

Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Lukovica za leto 2014;

Obravnava predloga spremembe cene za izvajanje storitve »Pomoč na domu«  ;

Poročilo o delu inventurne komisije za leto 2014;

Obravnava Letnega poročila skupne občinske uprav občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice;  

Zaključni račun za leto 2014;  

lmenovanje predstavnika občinskega sveta v Komisijo za sprejem otrok v vrtec Medo  ;

lmenovanje odgovornega urednika občinskega glasila Rokovnjač;

Sklep o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale;

Obravnava projekta Pungartnikova hiša;

Pravilnik o subvencioniranju malih hišnih čistilnih naprav (MČN) - 1. obravnava;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 30. 3. 2015

 

Vabilo:

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta z dne 10. 12. 2014;

Obravnava in sprejem Odloka o proračunu občine Lukovica za leto 2015 - 2. obravnava;

Obravnava in sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2015-2. obravnava;

Kadrovski načrt za leto 2015 - 2. obravnava;

Obravnava in sprejem Odloka o proračunu obcine Lukovica za leto 2016 - 2. obravnava;

Obravnava in sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2016-2. obravnava;

Kadrovski nacrt za leto 2016 - 2. obravnava;

lmenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Lukovica;

Letni program športa Občine Lukovica za leto 2015;

Sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijski projekt Kanalizacija Spodnje Prapreče;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2014

 


 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 10. 12. 2014


Vabilo:

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta z dne 3. 11. 2014;

Potrditev zapisnika 1. izredne seje sveta z dne 3. 11. 2014;

Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu Proračuna Občine Lukovica za leto 2014;

Obravnava in sprejem Odloka o proračunu občine Lukovica za leto 2015 - 1. obravnava;

Obravnava in sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2015 - 1. obravnava;

Kadrovski načrt za leto 2015 - 1. obravnava;

Obravnava in sprejem Odloka o proračunu občine Lukovica za leto 2016 - 1. obravnava;

Obravnava in sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2016 - 1. obravnava;

Kadrovski načrt za leto 2016 - 1. obravnava;

Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lukovica - skrajšani postopek;

Obravnava in sprejem sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica - skrajšani postopek;

Obravnava in sprejem Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Lukovica - skrajšani postopek;

Obravnava in sprejem predloga sestave delovnih teles občinskega sveta Občine Lukovica;

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač - skrajšani postopek;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.1. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03. 11. 2014

 

Vabilo:

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda

Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu Proračuna Občine Lukovica za leto 2014

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Janka Kersnika Brdo pri Lukovici 

1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03. 11. 2014

 

Vabilo:

Vabilo na 1. redno (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev stevila navzočih novoizvoljenih članov sveta

Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana

Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Slovesna prisega novoizvoljenih članov sveta in pozdravni nagovor župana

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 22. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 02. 07. 2014

 

Vabilo:

Vabilo na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Gradivo:

Gradivo 22. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda

Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 4. 6. 2014

Obravnava in sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvodnavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naseljih: Spodnje Koseze, Preserje pri Lukovici, Zgornje Prapreče, Gradišče pri Lukovici, Videm pri Lukovici in Prevalje – 2. obravnava

Obravnava kandidature za nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega Zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo – skrajšani postopek

Določitev višine najemnine za telovadnice in učilnice Osnovne šole Janka Kersnika Brdo

Obravnava sklepa glede povračila stroškov volilne kampanje

Obravnava in sprejem Odloka o določitvi števila članov Svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnost v Občini Lukovica - skrajšani postopek

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

21. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 06. 2014

 

Vabilo:

Vabilo na 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 06. 2014

 

Gradivo:

 Gradivo 21. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 26. 3. 2014;

Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Lukovica za leto 2013;

Obravnava in sprejem sklepa o rebalansu Proračuna Občine Lukovica za leto 2014;

Obravnava Poročila o izvajanju pomoči na domu v občini Lukovica;

Obravnava Letnega poročila skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2013;

Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja L1 Lukovica center - 2. obravnava;

Obravnava in sprejem Odloka o lokacijskem načrtu območja PŠ 04 - Šentvid pri Lukovici - obvezna razlaga podpoglavja J/ jugovzhodno podobmočje 6. člena - hitri postopek;

Obravnava in sprejem Odloka o spremembi območij naselij Učak in Zavrh pri Trojanah - skrajšani postopek;

Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvodnavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naseljih: Spodnje Koseze, Preserje pri Lukovici, Zgornje Prapreče, Gradišče pri Lukovici, Videm pri Lukovici in Prevalje;

Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Lukovica - 1. obravnava;

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta. 

20. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 03. 2014

 

Vabilo
Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 03. 2014

 

Gradivo
Gradivo 20. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda

Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 4. 12. 2013

Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči

Letni program športa Občine Lukovica za leto 2014

Obravnava Poročila o delu inventurne komisije za leto 2013

Obravnava in sprejem sklepa o soglasju k Pravilom občinskega glasila Rokovnjač glede izrabe časopisnega prostora za predstavitev kandidatov ob razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

19. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 12. 2013


Vabilo:
Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 12. 2013

 

Gradivo:
Gradivo 19. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 9. 10. 2013;
Obravnava Predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2013; Obravnava predloga spremembe Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2014;
Obravnava in sprejem sklepa o znižanju ekonomske cene v razvojnem vrtcu pri OŠ Roje;
Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest za en razvojni oddelek OŠ Roje za šolsko leto 2013/2014;

 

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

18. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 10. 2013

 

Vabilo:
Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 10. 2013

 

Gradivo:
Gradivo 18. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 19. 6. 2013; Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 21. 8. 2013; Obravnava Letnega poročila izvajalca gospodarske javne službe Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o.; Obravnava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje L7 Lukovica-zahod - 1. obravnava; Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja L8 Lukovica - 1. obravnava; Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben«; Informacija članom Občinskega sveta v zadevi prostorskega načrtovanja v Občini Lukovica, potek priprav prostorskih aktov; Obravnava zapisnika sestanka med predstavniki Vlade Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana - dodatna točka dnevnega reda; Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 17. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 19. 06. 2013

 

Vabilo:
Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 19. 06. 2013

 

Gradivo:
Gradivo 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 25. 4.2013; Potrditev zapisnika 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 6. 6. 2013; Potrditev zapisnika dopisne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 6. 6. 2013; Obravnava Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Lukovica za leto 2013; Obravnava sklepa o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014 - 2020; Obravnava predloga kandidature predstavnika Občine Lukovica v Svet Glasbene šole Domžale; Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2013; Obravnava Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica; Obravnava Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Lukovica; Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

8. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 06. 06. 2013

 

Vabilo:
Vabilo na 8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 06. 06. 2013

 

Gradivo:
Gradivo 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


 

16. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25. 04. 2013

 

Vabilo:
Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25. 04. 2013

 

Gradivo:
Gradivo 16. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 03. 04. 2013; Odgovori na zastavljena vprasanja svetnikov; Obravnava Zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2012; Obravnava inventurnega poročila za leto 2012;

Obravnava Poročila o izvajanju pomoči na domu v Občini Lukovica;
Obravnava in sprejem predloga o znižanju cene pomoči na domu;
Obravnava Poročila o delu nadzornega odbora za leto 2012 in Programa dela nadzornega odbora za leto 2013;
Obravnava in sprejem sklepa glede cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
Obravnava in sprejem Pravilnika o uporabi dvorane kulturnega doma Antona Martina Slomska Šentvid pri Lukovici - skrajšani postopek - točka je bila umaknjena z dnevnega reda;
Sklep o izstopu Občine Lukovica iz Območja razvojnega partnerstva Središča Slovenije (ORPSS);

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

15. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 03. 04. 2013

 

Vabilo:
Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03.04.2013

 

Gradivo:
Gradivo 15. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnikov:  Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 12.12. 2012; Zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 11. 2. 2013; Zapisnik 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 25. 2. 2013; Obravnava predloga Proračuna Občine Lukovica za leto 2013- 2. obravnava; Obravnava predloga Proračuna Občine Lukovica za leto 2014 - 2. obravnava; Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2013 - 2. obravnava; Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2014 - 2. obravnava;

Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2013 - 2. obravnava;
Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2014 - 2. obravnava;
Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči;
Letni program športa Občine Lukovica za leto 2013;

Problematika načrtovanja in gradnje vzporednega prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina - Vodice pri Ljubljani na območju občine Lukovica ter izdaje soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja - točka je bila umaknjena z dnevnega reda;
Obravnava in sprejem Pravilnika o najemu in uporabi dvorane kulturnega doma Janka Kersnika Lukovica - 2. obravnava; Razprava glede strategije gradnje nove šole - sprejeti sklep 7. izredne seje OS; Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta;

 7. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25.02.2013

 

Vabilo:
Vabilo na 7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25.02.2013

 

Zvočni zapis:
Zvočni zapis 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25.02.2013

 


 

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 11.02.2013

 

Vabilo:
Vabilo na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 11.02.2013

 

Zvočni zapis:
Zvočni zapis 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica dne 11.02.2013

 


 

14. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 12.12.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 12.12.2012

 

Gradivo:
Gradivo 14. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda. Potrditev zapisnikov telefonske seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 5. 10. 2012 glede izrabe časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač za namen izvedbe volitev predsednika RS, 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 17. 10. 2012 in zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 30. 10. 2012; Odgovori na zastavljena svetniška vprašanja. Obravnava in sprejem sklepa o znižanju ekonomske cene v razvojnem vrtcu pri OŠ Roje. Obravnava in sprejem sklepa o znižanju ekonomske cene v Vrtcu Medo pri OŠ Janka Kersnika. Odlok o rebalansu Proračuna Občine Lukovica za leto 2012. Obravnava dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2012. Obravnava predlogov proračunov za leti 2013 in 2014 - 1. obravnava. Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leti 2013 in 2014 - 1. obravnava. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leti 2013 in 2014 - 1. obravnava. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica - obvezna razlaga 6. in 12. člena - hitri postopek. Odlok o javnem redu in miru v občini Lukovica - 1. obravnava. Seznanitev Občinskega sveta Občine Lukovica o višini akontacije za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

 


 

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 30.10.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 30.10.2012

 

Zvočni zapis:
Zvočni zapis 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica dne 30.10.2012

 


 

13. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 17.10.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 17.10.2012

 

Gradivo:
Gradivo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 20. 6. 2012 in
 zapisnika 2. dopisne seje sveta z dne 25. 9. 2012;
odgovori na zastavljena svetniška vprašanja.
Realizacija Proračuna Občine Lukovica za obdobje januar - junij 2012. Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest za dva razvojna oddelka OŠ Roje za šolsko leto 2012/2013.
Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest v VVE Medo za šolsko leto 2012/2013. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi gradbene cene in vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013. Splošna razprava o občinskem glasilu Rokovnjač - podana zahteva na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 20. 6. 2012. Razprava o smotrnosti nakupa in obnove Pungartnikove hiše - sprejeti sklep 12. redne seje Občinskega sveta z dne 20. 6. 2012. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi predstavnika v volilno telo (elektorja) za volitve člana Državnega sveta in sklepa o izvolitvi kandidata za člana Državnega sveta. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

12. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 20.06.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 20.06.2012

 

Gradivo:
Gradivo 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 09. 05. 2012
; potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 16. 05. 2012; informacija Občinskemu svetu Občine Lukovica glede stanja kamnoloma Kompolje. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Lukovica. Predlog povečanja cene pomoči na domu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Domačije Rus v Šentvidu pri Lukovici, Štajerska cesta 11, za kulturni spomenik lokalnega pomena - skrajšani postopek. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta in antične naselbine v Šentožboltu, za kulturni spomenik lokalnega pomena - skrajšani postopek. Inventurno poročilo za leto 2011.
Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

11. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 16.05.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16.05.2012

 

Gradivo:
Gradivo 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;
Obravnava Poročila o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2011; Obravnava Odloka o rebalansu Proračuna Občine Lukovica za leto 2012; Obravnava predloga rebalansa Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2012; Obravnava predloga rebalansa Kadrovskega načrta za leto 2012; Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Lukovica -posodobitev v skladu z novim Državnim operativnim programom - 1. obravnava; Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Lukovica za leto 2012; Obravnava in sprejem mnenja h kandidaturam kandidatov za ravnatelja OŠ JK Brdo; Obravnava in sprejem Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo; Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Lukovica - skrajšani postopek; Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

10. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 09.05.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09.05.2012

 

Gradivo:
Gradivo 10. redne seje Občinskega sveta občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 15. 02. 2011; Odgovori na zastavljena vprašanja članov Občinskega sveta; Obravnava Zaključnega računa za leto 2011; Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči; Obravnava sprememb in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Lukovica; Obravnava Letnega poročila skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2011; Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja PŠ 04 - Šentvid pri Lukovici- skrajšani postopek; Obravnava Odloka o javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o.; Obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Lukovica - skrajšani postopek; Obravnava Pravilnika o uporabi dvorane v Kulturnem domu Janka Kersnika Lukovica; Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25.04.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25.04.2012

 

Gradivo:
Gradivo 4. izredne seje  Občinskega sveta Občine Lukovica

 


 

9. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 15.02.2012

 

Vabilo:
Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 15.02.2012

 

Gradivo:
Gradivo 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 07. 12. 2011; Potrditev zapisnika 1. Dopisne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 13. 01. 2012; Odgovori na zastavljena vprašanja članov Občinskega sveta; Obravnava Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Srce Slovenije - 1. obravnava ; Obravnava Odloka o obveznostih skrbnikov psov ter o zaščiti in oskrbi zapuščenih živali na območju občine Lukovica - 1. obravnava; Razprava glede višine prihodkov iz naslova trženja oglasnega prostora v občinskem glasilu Rokovnjač - obravnava točke se opravi na sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Lukovica; Obravnava sklepa o določitvi gradbene cene in vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012; Obravnava Poročila o sofinanciranju letnih kart za Arboretum Volčji Potok v letu 2011 in soglasje za sofinanciranje letnih kart za občane občine Lukovica v Arboretumu Volčji Potok za leto 2012; Potrditev dokumenta investicijski program (IP) izgradnja kanalizacije odpadnih voda - odsek Šentvid; Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 


 

8. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 07.12.2011

 

Vabilo:
Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 07.12.2011

 

Gradivo:
Gradivo 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zapisnik:
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 26.10.2011; potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 09.11.2011; odgovori na zastavljena vprašanja članov Občinskega sveta Obravnava in sprejem Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Lukovica Obravnava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja B1 Blagovica, ureditvenega načrta B2 Blagovica in Programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenih načrtov B1 in B2 Blagovica Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 28.11.2011

 

Vabilo:
Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 28.11.2011

 

Gradivo:
Gradivo 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zapisnik:
Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda Potrditev dokumenta investicijskega projekta (DIIP) Sanacija javne razsvetljave v Občini Lukovica

 


 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 09. 11. 2011

 

Vabilo:
Vabilo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 11. 2011

 

Gradivo:
Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zapisnik:
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 29. 06. 2011; Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 06. 07. 2011; Odgovori na zastavljena vprašanja članov Občinskega sveta Obravnava vsebine Poslovnika Občinskega sveta občine Lukovica - 2. obravnava Predstavitev aktivnosti Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za dva razvojna oddelka OŠ Roje za šolsko leto 2011/2012 Seznanitev članov Občinskega sveta Občine Lukovica v zvezi z problematiko družine LAVRIČ in ostalih lastnikov zemljišč na območju Velikega Jelnika Ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 26. 10. 2011

 

Vabilo:
Vabilo za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 10. 2011

 

Gradivo:
Gradivo 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zapisnik:
Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2011 Kadrovski načrt za leto 2011 - dopolnitev Obravnava in sprejem sklepa o soglasju k Pravilom občinskega glasila glede izrabe brezplačnega časopisnega prostora v zvezi z izvedbo državnozborskih volitev

 


 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 6. 7. 2011

 

Vabilo:
Vabilo za 6. redno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 06.07.2011

 

Gradivo:
Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta občine Lukovica

 

Zapisnik:
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 01.06.2011; odgovori na zastavljena vprašanja članov Občinskega sveta Obravnava predloga Statuta Občine Lukovica - 2. obravnava Obravnava predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica - 1. obravnava Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest v VVE MEDO in delovnih mest drugih strokovnih delavcev šole Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Lukovica Obravnava in sprejem sklepa v zvezi z imenovanjem predstavnika ustanoviteljev v Svet Osnovne šole Roje Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 5. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 01.06.2011

 

Vabilo:
Vabilo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 01.06.2011

 

Gradivo:
Gradivo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zapisnik:
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

Zvočni zapis:
Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta z dne 06.04.2011, korespondenčne seje z dne 12.04.2011, korespondenčne seje z dne 21.04.2011 in odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta Poročilo o delu inventurne komisije za leto 2010 Obravnava poročila o izvajanju pomoči na domu v občini Lukovica Obravnava predloga povečanja cene pomoči na domu Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči Obravnava letnega poročila Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice za leto 2010 Obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Lukovica - skrajšani postopek Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu občine Lukovica - 1. obravnava Obravnava in sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov - 2. obravnava Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

4. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 06.04.2011


Vabilo: Vabilo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 06.04.2011


Gradivo: Gradivo 4. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Zvočni zapis: Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta z dne 16.02.2011, korespondenčne seje z dne 11.03.2011, korespondenčne seje z dne 15.03.2011 in odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta Obravnava in sprejem Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtec Medo Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev s področja turizma v občini Lukovica Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Lukovica za leto 2010 Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Lukovica Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila Rokovnjač Obravnava predloga Statuta Občine Lukovica - 1. obravnava Obravnava in sprejem sklepa v zvezi s financiranjem političnih strank Obravnava in sprejem Pravilnika o financiranju svetniških skupin Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Rokovnjač Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 16.02.2011


Vabilo: Vabilo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16.02.2011


Gradivo: Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zvočni zapis: Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta z dne 15.12.2010 in odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta Obravnava in sprejem Proračunov Občine Lukovica za leti 2011 in 2012 Obravnava in sprejem Letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leti 2011 in 2012 Obravnava in sprejem Kadrovskih načrtov za leti 2011 in 2012 Obravnava in sprejem Zaključnih računov Proračunov Občine Lukovica za leta 2006, 2007, 2008 in 2009 Obravnava in sprejem Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač Imenovanje nadomestnih članov v delovna telesa Občinskega sveta Obravnava predlogov za sodnike porotnike Poročilo o sofinanciranju letnih kart za Arboretum Volčji Potok za leto 2010 in soglasje za sofinanciranje letnih kart za leto 2011 Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2010


2. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 15. 12. 2010


Gradivo: Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Vabilo: Vabilo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Zvočni zapis: Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta z dne 24.11.2010 in odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta Obravnava predlogov proračunov Občine Lukovica za leti 2011 in 2012 - 1. obravnava Obravnava in sprejem predlogov Načrtov razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem za leto 2011 in 2012 - 1. obravnava Obravnava predlogov Kadrovskih načrtov za leto 2011 in 2012 - 1. obravnava Obravnava in sprejem Odloka o izdajanju občinskega glasila Rokovnjač - 1. obravnava Seznanitev članov Občinskega sveta s sklepom o začasnem financiranju Občine Lukovica v obdobju januar - marec 2011 in seznanitev s porabo sredstev rezerv za odpravo posledic poplav Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

 

1. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 24. 11. 2010


Gradivo Gradivo 1. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Vabilo Vabilo za 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zapisnik Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Zvočni zapis Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta Potrditev zapisnika Konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 10.11.2010 Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Lukovica in njihovih članov; Imenovanje predstavnikov v svet OŠ JK Brdo; Imenovanje predstavnika Občinskega sveta Občine Lukovica v Komisijo za sprejem otrok v vrtec Medo Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2010 Obravnava in sprejem sklepa o določitvi gradbene cene in vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 


 

 

Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 10.  11. 2010    


Gradivo Poslovnik občinskega sveta Statut Občine Lukovica Slovesna prisega


Vabilo Vabilo za konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zvočni zapis Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana Slovesna prisega in pozdravni nagovor župana Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 


 

 

26. seja Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zvočni zapis Poročilo župana Občine Lukovica o udeležbi na seji Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, z dne 29.3.2010 in zapisnika Korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 1.4.2010 ter Poročilo o uresničevanju sklepov Vprašanja, pobude in zahteve članov Občinskega sveta Obravnava in sprejem Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Lukovica – 2. obravnava Predlog Odloka o Proračunu Občine Lukovica za leto 2010 – 2. obravnava

 


 

 

25. seja Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zvočni zapis Poročilo župana Občine Lukovica o udeležbi na seji Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, z dne 1.2.2010, potrditev zapisnika izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 15.3.2010 in Poročilo o uresničevanju sklepov Vprašanja, pobude in zahteve članov Občinskega sveta Obravnava predloga za povišanje cene storitev pomoči na domu Obravnava predloga za povišanje cene uveljavljanja občinskih socialnih pomoči Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem financiranju Občine Lukovica v obdobju april – junij 2010

 


 

 

24. seja Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zvočni zapis Poročilo župana Občine Lukovica o udeležbi na seji Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, z dne 14.12.2009 in Poročilo o uresničevanju sklepov Vprašanja, pobude in zahteve članov Občinskega sveta Predlog Odloka o Proračunu Občine Lukovica za leto 2010 – 1. obravnava Obravnava in sprejem Načrta delovnih mest Občine Lukovica – 1. obravnava Obravnava in sprejem Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem – 1. obravnava Obravnava in sprejem sklepa o ustanovitvi skupnega organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin Obravnava in sprejem predloga povečanja cene programa v vrtcu Medo – dodatna obrazložitev Obravnava in sprejem predloga za izvedbo postopka za podelitev stavbne pravice Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi Gostilne Rus v Šentvidu pri Lukovici, Štajerska cesta 9, za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta in antične naselbine v Šentožboltu, za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava


 

 

Seje občinskega sveta

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar