mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Občinski svet
Je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 15 članov. Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter svoj poslovnik.

 

Svetniki

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Statutarno pravna komisija

Odbor za proračun in finance

Odbor za gospodarstvo, komunalo in prostor

Odbor za družbene in društvene dejavnosti

Komisija za vloge in pritožbe občanov in organizacij

Občinska volilna komisija

 

 

 


 

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 


Občinski svet

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar