mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Nadzorni odbor 2010 - 2014


Seje Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010 - 2014

Vabila:

Vabilo na 21. redno sejo 01.10.2014

vabilo na 20. redno sejo 24.04.2014

Vabilo na 19. redno sejo 19.12.2013

Vabilo na 18. redno sejo 24.10.2013

Vabilo na 17. redno sejo 20.06.2013

Vabilo na 16. redno sejo 24.04.2013

Vabilo na 15. redno sejo 27.03.2013

Vabilo na 14. redno sejo 10.12.2012

Vabilo na 13. redno sejo 18.10.2012 - ponovno vabilo

Vabilo na 13. redno sejo 10.10.2012

Vabilo na 12. redno sejo 21.06.2012

Vabilo na 11. redno sejo 17.05.2012

Vabilo na 10. redno sejo 19.04.2012

Vabilo na 9. redno sejo 01.03.2012

Vabilo na 8. redno sejo 26.01.2012

Vabilo za 7. redno sejo 15.12.2011

Vabilo za 6. redno sejo 30.11.2011

Vabilo za 5. redno sejo 08.06.2011

Vabilo za 4. redno sejo 13.04.2011

Vabilo za 3. redno sejo 23.02.2011

Vabilo za 2. redno sejo 27.01.2011

Vabilo za 1. redno sejo 22.12.2010

Vabilo za konstitutivno sejo 30.11.2010

 

 


Zapisniki:

Zapisnik 20. redne seje 24.04.2014

Zapisnik 19. redne seje 19.12.2013

Zapisnik 18. redne seje 24.10.2013

Zapisnik 17. redne seje 20.06.2013

Zapisnik 16. redne seje 24.04.2013

Zapisnik 15. redne seje 27.03.2013

Zapisnik 14. redne seje 10.12.2012

Zapisnik 13. redne seje 18.10.2012

Zapisnik 12. redne seje 21.06.2012

Zapisnik 11. redne seje 17.05.2012

Zapisnik 10. redne seje 19.04.2012

Zapisnik 9. redne seje 01.03.2012

Zapisnik 8. redne seje 26.01.2012

Zapisnik 7. redne seje 15.12.2011

Zapisnik 6. redne seje 30.11.2011

Zapisnik 5. redne seje 08.06.2011

Zapisnik 4. redne seje 13.04.2011

Zapisnik 1. korespondenčne seje 12.03.2011

Zapisnik 3. redne seje 23.02.2011

Zapisnik 2. redne seje 27.01.2011

Zapisnik 1. redne seje 22.12.2010

Zapisnik konstitutivne seje 30.11.2010

 

 


Poročila:

 

Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru št. 2014-03 - Izvajanje dimnikarskih storitev v stavbi OL v letih 2011-2013

 

Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru št. 2014-02 - Izvajanje zimske službe v OL v letih 2012-2013

 

Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru št. 2014-01 - Nadzor finančnega poslovanja JZ OŠ JK Brdo

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2013-05 - Izvedba nadzora poslovanja krajevne skupnosti Prevoje Šentvid za leto 2012

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2013-04 - Izvedba nadzora nepremičninskega premoženja Občine Lukovica
za leto 2012

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2013-03 - Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2012

 

Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru št. 2013-02 - Projekt investicije kotlovnice v stavbi občine Lukovica v letu 2012

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2013-01 - Izvedba nadzora poslovanja krajevne skupnosti Krašnja za leto 2012


Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru št. 2012-04 - Izvedba nadzora investicije širitve in prenove pokopališča Šentvid


Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2012-03 »Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2011«

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2012-02 - »Izvedba nadzora finančnega poslovanja javnega zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo v l. 2011«

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2012-01 - »Pregled poslovanja KS Občine Lukovica na področju pokopališke dejavnosti«

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2011-04 - »Pregled poslovanja občine – izgradnja prizidka k vrtcu Medo – nadzor investicije«

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2011-03 - » Izvedba nadzora poslovanja KS Lukovica za l. 2010«

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2011-02 - » Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa Občine Lukovica za l. 2010«

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2011-01 - »Pregled statuta in drugih aktov v zvezi z delom NO«

 

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2011

 

 


Ostali dokumenti:

 

Program dela nadzornega odbora za leto 2014

Predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora za leto 2014

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2013

 


Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2012

Program dela nadzornega odbora za leto 2013

 

Program dela nadzornega odbora za leto 2012

Predlog potrebnih sredstev za delo nadzorenga odbora za leto 2012

 

 


Nadzorni odbor 2010 - 2014

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar